TEAM

The project has been conceived by Non-Existent Things, a Finland-based art-science studio using creative AI and synthetic media to address challenges of our time in critical and creative ways. The director, Matti Pohjonen, currently works as a Senior Researcher at the Helsinki Institute of Social Science and Humanities, at the University of Helsinki.  Prior to moving to Finland, he worked as a Lecturer in Global Digital Media at SOAS, University of London, where he researched, among other things, critical approaches to data and AI. Matti will provide scientific and creative vision for the project.

 

Lauri Wuolio is a sound artist and a musician. After obtaining a master’s degree in fine arts he worked as a street musician for three years, focusing on the novel 21st century musical instrument called handpan, or cupola. He is also the founder of  Vuorikaiku sound gallery, Future Rust record label, and Handpan Day, an annual holiday for celebrating the handpan culture. Wuolio’s work often deals with themes such as memory and language, the emotional and spiritual side of being, and ecological themes such as environmental crisis. He works as an independent artist, composer and music teacher. He lives in Helsinki with his two daughters in a home full of musical instruments and various translations of Dao De Jing.In the project he will work as the art director and sound designer, overseeing the artistic vision for the exhibition and its audio-visual implementation.

 

The project will work together with a computational artist who will provide assistance with the technical implementations of the project, especially around setting up the AI systems needed for the exhibition space.

 

***

 

In addition to the core team, the project also brings on board scientific and artistic collaborators, who are incremental to its successful implementation and its public visibility:

 

On the science side, the project will collaborate with the Microbial Lives: Practices of New Human-Microbial Cultures project at the University of Helsinki, a research project exploring microbe-human relations, including using new methods such as fermentation workshops and other artistic interventions aimed at better understanding our “non-human neighbors whose number vastly exceeds the number of humans on the planet.”  

TIIMI

Hankkeen taustalla on Non-Existent Things, taide-tiede studio, joka käyttää luovaa tekoälyä ja synteettistä mediaa vastaamaan aikamme tärkeimpiin haasteisiin. Ryhmän johtaja Matti Pohjonen työskentelee tällä hetkellä yliopistotutkijana Helsingin Yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisessä  instituutissa. Ennen Suomeen muuttamista hän työskenteli lehtorina Lontoon yliopiston SOAS:issa, jossa hän tutki muun muassa kriittisiä lähestymistapoja dataan ja tekoälyyn. Matti vastaa hankkeen tieteellisestä ja luovasta vision hankkeesta, varsinkin dataan ja tekoälyyn liittyvissä kysymyksissä.

 

Lauri Wuolio on äänitaiteilija ja muusikko. Kuvataiteen maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen hän työskenteli kolme vuotta katusoittajana keskittyen uuteen tällä vuosituhannella kehittyneeseen soittimeen, kupolaan (eng. handpan). Hän on myös Vuorikaiku -äänigallerian, Future Rust -levymerkin ja kansainvälisen kupolapäivän (Handpan Day) perustaja. Wuolion työ käsittelee usein muistia ja kieltä, olemisen emotionaalista ja henkistä puolta sekä ekologisia teemoja. Hän työskentelee itsenäisenä taiteilijana, säveltäjänä ja musiikinopettajana. Hän asuu Helsingissä kahden tyttärensä kanssa ja ilmeisesti pyrkii täyttämään asuntonsa soittimilla ja ​​Dao De Jingin eri käännöksillä. Wuolio toimii projektissa taiteellisena johtajana ja äänisuunnittelijana ja vastaa näyttelyn taiteellisesta visiosta ja sen audiovisuaalisesta toteutuksesta.

 

Hanke toimii myös yhteistyössä digitaalisen taitelijan kanssa, joka auttaa erityisesti näyttelyyn tarvittavien tekoälyjärjestelmien käyttöönotossa.

 

***

 

Ydinryhmän lisäksi hanke sisältää myös yhteistyökumppaneita, jotka edistävät sen onnistunutta toteutusta:

 

Tieteellisellä puolella hanke toimii yhteistyössä Helsingin yliopiston Microbial Lives: Practices of New Human-Microbial Cultures -hankkeen kanssa, joka edistää meitä ymmärtämään paremmin “ei-inhimillisiä naapureitamme, joiden määrä ylittää huomattavasti ihmisten määrän planeetalla”.